Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja i nabór

Rekrutacja i nabór

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie opinii o Wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 
  • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego
  • Świadectwo szkolne;
  • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;
  • Odpis arkusza ocen (jeśli uczeń rozpoczął naukę w trakcie trwania roku szkolnego);
  • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.

 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty transport dzieci do Ośrodka jest bezpłatny.

Data dodania: 2023-01-30 16:21:19
Data edycji: 2024-06-14 10:25:38
Ilość wyświetleń: 189

Konkursy

Zgłoś się do konkursu! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z naszych ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Galeria

Przejdź na stronę naszych galerii i zobacz co u nas słychać!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej