Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Za życiem

Za życiem

Program kompleksowego wsparcia „Za Życiem”

 

Miło nam poinformować, że ponownie w 2022 r. pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim, a Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Powiat Kwidzyński realizuje Priorytet II. Programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Zadanie 2.4.”Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.Program będzie realizowany w latach 2022 – 2026.

 

         Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach ponownie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) w Powiecie Kwidzyńskim w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.       

               

Cel działania:

 • Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.
 • Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych (w perspektywie diagnoza funkcjonalna).
 • Zapewnienie fachowej opieki i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji oraz pomocy w życiu codziennym – w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako interdyscyplinarnego podejścia, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.

 

Grupa docelowa:

 • Dzieci z powiatu kwidzyńskiego od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Podmiot realizujący:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Barcicach, na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Ministrem Edukacji i Nauki.

Sposób realizacji:

 • Kontynuacja spójnych działań z tymi realizowanymi w latach 2017 – 2021 w ramach funkcjonującego Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjnego.

Celem oddziaływań jest:

 • Jest najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
 • Zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija,
 • Ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
 • Wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka),
 • Kształtowanie pozytywnych relacji rodzic – profesjonalista.

Rodzicu!

 • Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, Twoje dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – zgłoś się na bezpłatne konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty!
 • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami!
 • Jeśli Twoje dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii w SOSW.

W ramach indywidualnych zajęć prowadzonych z dzieckiem realizowane są między innymi:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych – terapia pedagogiczna
 • Wsparcie psychologiczne dziecka i jego rodziny - psycholog,
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych - terapia logopedyczną,
 • Usprawnianie ruchowe,
 • Terapia sensoryczna SI,
 • Terapia sensoryczna – sensoplastyka,
 • Terapia sensoryczna - terapia ręki,
 • Trening umiejętności społecznych TUS.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku osobiście lub pod numerem telefonu 55 27716 95.


Dane do kontaktu:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach

Barcice 66

82-420 Ryjewo

http://sosw.barcice.ckj.edu.pl

e-mail: soswbarcie@post.pl

Program będzie realizowany w latach 2022 – 2026. Ogólna kwota dofinansowania zadania wynosi 1.447.875,00 zł. W roku 2022 została przekazana kwota 257 400,00 zł na realizację 2600 godzin terapii, w tym 10% środków na realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznych. Pozostałe środki, formie dotacji celowej przekazane zostaną w latach następnych.

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie kwidzyńskim w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Data dodania: 2023-01-30 17:01:40
Data edycji: 2023-01-30 17:05:59
Ilość wyświetleń: 115

Konkursy

Zgłoś się do konkursu! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z naszych ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Galeria

Przejdź na stronę naszych galerii i zobacz co u nas słychać!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej