Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sosw.barcice.ckj.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Polakiewicz- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach.
 • E-mail:soswbarcice@post.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach
Barcice 66
82-420 Ryjewo

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia.
 • Podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do budynku.
 • Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne. Nie ma wyznaczonych niebieskich miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Na schodach znajduje się platforma do przemieszczenia na piętro budynku.
 • Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Inne informacje

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej: Raport

Data dodania: 2023-01-30 17:14:06
Ilość wyświetleń: 198

Konkursy

Zgłoś się do konkursu! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z naszych ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Galeria

Przejdź na stronę naszych galerii i zobacz co u nas słychać!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej