Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Nasz Ośrodek  przystąpił do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Dzięki udziałowi w programie dwie sale wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne SMART, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

 

 

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione tablice interaktywne są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie mają możliwość większego rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 

Z pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych będzie możliwe tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczniu się, kształtowanie kompetencji kluczowych. Wprowadzenie do zajęć atrakcyjnych dla uczniów bodźców, na przykład: wyświetlanie materiałów audiowizualnych, stron internetowych, dowolnych plików komputerowych i prezentacji pomoże uczniom w zrozumieniu nauczanych treści. Tablice SMART dają uczniom możliwość zaznaczania, podkreślania czy oznaczania obiektów pojawiających się na ekranie, co wzmocni aktywność wszystkich uczniów, sprawi, że odważnie i chętnie podejmą wyzwania, a zajęcia lekcyjne uczyni bardziej inspirujące. 

 

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu są cennym narzędziem aktywizującym uczniów uczestniczących w zajęciach lekcyjnych, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia.

Data dodania: 2023-01-30 17:08:25
Data edycji: 2023-01-30 17:09:21
Ilość wyświetleń: 169

Konkursy

Zgłoś się do konkursu! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z naszych ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Galeria

Przejdź na stronę naszych galerii i zobacz co u nas słychać!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej